زیبایی

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator يكشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۵۱

 

چشمهایم ریز.

پوستم پُرحفره چون اسفنجِ دورافتاده از دریا.

ژرفجای زخم بر هر گونه ام

(یادگاران درونپوسیده  از جنگ)

بر سرم موها

                  چنانچون تکه های گِل

علف پوشان پراکنده ست بر دشتی سترون.

من چه زیبایم که با زیباترین هستنده ی عالم هماغوشم!

 

پیرسالی سخت بیمارم

و گاهی درد هم سنگین تر از فریادهایم می شود

وه! من چه خوشبختم که با زیباترین معشوقه ی عالم هماغوشم!

و از جامی که پی نوش اش فراموشی ست،

با هر بوسه یی یک جرعه می نوشم.

 

واشینگتن، 23 مهر 1390

 

در مقابله با نظامهای فاشیستی

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator يكشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۲۵

نظام های فاشیستی، چند ویژگی مشترک دارند: 1- رهبری یگانه و بیشتر، کاریزماتیک. 2- بسیج توده یی و تکیه به سرکوب معترضان و روشنفکران توسط دستجات مسلح 3- مردمِ تحتِ حکومت خود را ملت برتر در میان همه ی ملل جهان معرفی کردن (و کذالک جعلناکم اُمّتا وسطا) 3- ترویج تقدس خویش به عنوان تنها قدرت سیاسی مشروع در جهان. 4- ایدئولوژی، همچون تنها جهانبینی حق در برابر همه ی جهانبینی های باطل. 5- دشمن معرفی کردن همه ی... جهان در برابر نظم برساخته ی خود. 6- نظامیگری.
حکومت نازیهای آلمان و فاشیستهای ایتالیا اگرچه در جنگ با حکومتهای دیگر شکست خوردند، اما فاشیسم (در معنا و منظر کلاسیک آن که واکنشی ضد انسانی در برابر "جهنم سرمایه داری مالیِ بحرانزده" تعبیر شده است)، در اساس، با قهرمانی های ناگزیر هسته های مقاومت ضدفاشیستی، نابود شد. و بعد، دستاوردهای این مقاومت، که به گونه ی روشنگریهای روشنفکران و هنرمندان و نویسندگان، منتشر شد، عادتها و سنتهای فاشیستی را در همان کشورها و در میان همان توده های پیشتر بسیج شده با فرمان رهبر و پیشوا، رو به زوال برد.
امروز، نظامهای فاشیستی، اگرچه می توان گفت که بر ضرورت تاریخی جبری شکلگیری فاشیسم کلاسیک، بوجود نیامده اند، اما شیوه های حکومتی شان، همان شیوه های فاشیسم کلاسیک است. اگر شیوه ها یکی ست، راهِ مقابله با آنها هم یکی ست؟ 

 

نيمکتِ خالی

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator سه شنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۰۰

   

 

از آن روزگاران

تو ماندی

و اين نيمکتِ خالی منتظر.

 

  

 

چنان سبز

             دشتی

که رخشان ترين معنی تازگی ست

و سقفی که آبی ترين رنگِ آرامش است

و اين نيمکتِ منتظر

-   دهانی گشاده ست از فرطِ خميازه  يا

      شکلِ حيرانی و خواهش است.

 

   

صفحه 9 از 12