نگاه

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۴ نوشته شده توسط Administrator پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۰۱

چیست در نگاه؟
که یک تلاقی - از آن دست که می دانی،
هجومِ حیرتِ خاموش است!


ماه
در برابر توست
و هیچ نمیدانی از کجا به این سفر آماده بوده است.


و آن کشاکشِ هرلحظه خویشتن با خویش
حضور مستی از آن نگاهِ نوشانوش است.


و بامداد که می شود، آن ماه
تنها صدای در گوش است./


-------------------------

واشینگتن، ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

 

 

علف هرز

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۵۶

به هرزگی آمد

و هستیِ چسبنده اش به گوشهٔ دیوار باغ:

تجسّمِ بی ریشه گانِ پلشت.

نسیمِ رام

که تابِ هرزگی اش نیست،

به ناگهان

علف به پنجهٔ خشم

کند و گذشت.

نسیم رام

که تابِ هرزگی اش نیست

به باز گشتنا به زمزمه می گفت:

غرور و شوکتِ باغ

همیشه بیدار است،

اگرچه یک علف از هر کجا که بروید

به نیشخنده بگوید

که باغ

بیمار است!

---------------------------------

7 می 2014، واشینگتن

 

افسوس

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator پنجشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۲۷

 

از پناهی به پناهی
شدن از چاله به چاهی


سر به افسوس
تکان می دهد این بید
که آشفته سراپاست


از نگاهی به نگاهی
فقطم فرصتِ آهی


چون به هرسوی
نظر می بَرَم اشک است
که بر گونه ی انبوهِ سیه پوش
هویداستلندن – ۲۲ بهمن ۱۳۸۵

   

صفحه 5 از 12