پرنده

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۱۵ نوشته شده توسط Administrator يكشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۱۰

 
 همیشه یک پرنده ی دور
معنای حسرتِ من بود
و آن فرشته که ناگاه
                         در ابرها گم شد،
یک پاره از تنِ من بود.

همیشه نگاه می کنم
و خواب می بینم
و آن فرشته که دیگر به خواب می آید،
به طعنه گاه می گوید
                         که انسان
همیشه معنیِ دلشوره است و بی تابی ست.

پرنده بودم کاش
و می گشودم بال
در آسمانِ خاطرِ آنکس
که خواب می بیند که آسمان آبی ست.


واشینگتن، یکم اردیبهشت 91

 

 

ژینا 14

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator يكشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۲۴

  

نه،

این نگاه تو نیست؛

برقی ست

               از آخرین دَمِ خورشید

بر دست و دشنه یی

تا در     شب آهنگ جان کند.

هر آنچه لشکرِ مرگ

در روشنای روز

قادر بدان نبود،

آری، همان کند.

 

خورشیدِ سر فرو برده در افق

هر مشتِ آفتابِ آخرین که بیافشانده بی دریغ،

بر قلب من

و قلبِ خداوندگان امید

                              باری،

کشیده تیغ.

 

واکنون که بی شکیب

گم می شوم در عمق شبهای ناگزیر

گم می کنم تمام جهان را

در بی نگاه تو، در بی مقصدی که در نگاه تو بود،

گم می کنم هم این و هم آن را.

 

واشینگتن ، 24 دسامبر2011

 

 

روزگاران

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator دوشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۵۷

 

روزگاری

               جوانی

جهانی پر از شوخکامی  

پر از اختراعِ سخنهای تازه

پر از لذتِ کشف در عمقِ بینش

پر از آفرینش

پر از ماه بود آسمانِ کویرش

 -اگر شاعر از خلوتِ ریگزاران و از سوز سرمای شب می سرود.

 

 

زمانی جوانسوز گشته ست امروزهامان

زمانی که عادت 

                    سبب سازِ هستی ست

و خارج شدن از صفِ عادت از عادتِ صف

جنون یا که مستی ست.

 

زمانی که اندوهخواری

                           و حسرت

به معنای اندیشه مَندی ست

و انباشتِ گونه های فریب

مثالی از آینده مَندی ست.

 

زمانی که  انبوهِ کُرنِشگران در رکابند.

و آنان که می گفته اند ار به راهی قدم در نهند،

چنین و چنان می شود،

                             خوابِ خوابند.

 

 

واشینگتن، 8 آبان 1390

 

   

صفحه 8 از 12