کتاب

آواره با ماه

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator يكشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۸۹ ساعت ۲۲:۰۷

 

نشر ثالث در تهران منتشر كرده است
آواره با ماه
مجموعه شعر
مهدي فلاحتي
چاپ اول -1388-2000 تومان

با تو مي آيد و مي رود نفس
از ان زمان
كه صدايم زدي به نام
هرگز نشد
كه بدانم چيزي درست
از جان پر تفاوت آزادي وقفس
--------
 

کتاب

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator پنجشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۹:۴۸

پنج اقليت و نوشته هاي ديگر

پائيز ۱۳۷۸

ناشر : باران ، سوئد .

پنجاه گفتگو .

انتشار: پائيز۱۳۸۴.

ناشر: پگاه - افرا ، کانادا.

پرسه در اقليم حيرت آور زنبق ها

۱۹۹۵

ناشر: باران ، سوئد.کندوي رفته با باد

۱۰۰ صفحه

ناشر: باران ، سوئد.

ماه نقش ناخن ماست بر ديوار.

انتشار: ۱۳۸۱

ناشر: کاروان ، ايران .

در شبانه ي بي خويش .

انتشار: بهار ۱۳۶۹.

ناشر: ندا ، آلمان.ياس ها و داس ها .

تابستان ۱۳۶۸

نشر تنديس ، آلمان.

کوير پُر ازماه

پائيز۱۳۸۴- ۲۰۰۵

ناشر: افرا - پگاه ، کانادا

ترانه ي ماه .

انتشار: تابستان ۱۳۶۸.

ناشر: تنديس ، آلمان.

اگرکه بايد تبعيدم کني

پائيز ۱۳۶۶

ناشر: تنديس ، آلمان.