ژینا 13

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. PDFچاپنامه الکترونیک

 

 

در خیالت

              سکوت

عاشقانه یی دگر است.

مثل ماه

که وقتی تمام می شود،

خیال می کند که شب

                           سحر است.

 

 

در سکوتت خیالِ تو آرزوی من است

مثل ابر

که پیش تر از آن که آب شود،

آسمان را به تن

                     پیرهن است.

 

 

در سکوتی که با توام همراز،

جان

       گفتگوی ما دو تن است.

در سکوتت

                خیال

عاشقانه های من است.

 

واشینگتن، 24 دسامبر 2010